No War - No Refugee
No NATO - No Refugee

Country Information

Here you find background information on Guinea, Iran, Kurdistan, Türkei.

You are here

جشن ده سال مقاومت و همبستگی بین المللی

download Flugblatt deutsch, flyer english, çagri türkçe, appel francais, FARSI

10-jähriges Jubiläum der Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen

English call, çagri türkçe, appel francais, Aufruf deutsch

كاروان دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران دهمین سال مقاومت خود را در كنگره ای چهار روزه جشن می گیرد .

دهمین سال كاروان سراسری برای جهانی عاری از جنگ و استثمار

دهمین سال مقاومت در برابر اخراج ، ممنوعیت سفر ، نژادپرستی و خشونت پلیس

دوم تا پنجم اكتبر 2008

كاروان سراسری دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجرین كه از ملت های مختلف تشكیل شده است ، دهمین سال مقاومت خود را از دوم تا پنجم اكتبر 2008 در شهرهای Jena و Weimar واقع در ایالت Thüringen آلمان جشن می گیرد . شعار این جشن و كنگره « ده سال مقاومت و همبستگی جهانی» است . ما از همه مردم علاقمند دعوت می كنیم تا برای ابراز حمایت از پناهجویان و نشان دادن همبستگی با اعتراض های جاری صدای پناهنده در دفاع از پناهجویان تورینگن علیه فشارهای دولتی برمبارزات پناهجویان ، و تبادل تجربه و برنامه های آینده ، به Jena بیایند .

رشد و گسترش كاروان

تاریخچه كاروان از اعتراض شش هفته ای كه در تور تابستان سال 1998 و در 44 شهر آلمان با شعار « ما حق رای نداریم ، اما صدا داریم ! » آغاز می شود . با حمایت و همراهی و همبستگی رفقا و دوستانی از قاره های مختلف ، ما درست پیش از انتخابات عمومی سال 1998 به موضوع نژاد پرستی در آلمان هجوم بردیم . با این شعار ، ما شرایط طاقت فرسای پناهجویان را با بیان صریح آن شرایط و محكوم كردن رفتار غیر انسانی در این كشور ، همچنین شرایطی كه باعث شدند ما كشورهامان را ترك كنیم ، به صدای بلند در سراسر آلمان فریاد زدیم . این تور شش هفته ای ، همچنین هماهنگی و همكاری سراسری در مبارزه علیه نژاد پرستی سازماندهی شده ی دولتی ، نظام اجتماعی نژادپرستانه و تعقیب و اخراج پناهجویان به نقاط مختلف جهان را پدید آورد . ما در مبارزات پی گیر خود ، دردها و وحشت هائی را كه سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا به رهبری آلمان برای پناهجویان ایجاد كرده است به نمایش گذاشتیم و روحیه مقاومت و همبستگی خود را علیه تهاجم های روزمره به شان انسانی ما و فرزندان و خانواده مان به مردم نشان دادیم .

از ده سال پیش كه به عنوان جریانی قدرتمند شكل گرفیتم ، مبارزه ای بی امان را در دفاع از حقوق انسانی خود به پیش بردیم . در اكسیون های اعتراضی بی شمار ، علیه تداوم ساختار استعماری و ذهنیت نژاد پرستانه ، علیه اخراج پناهجویان و قوانین ویژه نژادپرستانه ، مثل « قانون ممنوعیت دور شدن از اردوگاه های پناهندگی و اجبار در اقامت در شهرهائی كه در آن ها تقسیم شده ایم » ، اردوگاه های بسته ، توحش پلیس ، و همچنین علیه تبانی آلمانی ها با رژیم هائی كه ما از آنان گریخته ایم ، یكسره جنگیدیم . ما ، هیچگاه از محكوم كردن تقویت دیوار اروپا كه هر ساله به قیمت جان هزاران پناهجو انجامید ، باز نایستادیم . ما هرگز مردم كشورهائی را كه از آن ها گریختیم فراموش نكردیم ، و دردها و رنج ها و فقر و فلاكت آنان و ریشه های این فلاكت را از یاد نبردیم .

در این ده سال ، رفقا و دوستانی را از دست دادیم . در حالی كه پلیس به بعضی از خواهران پناهجوی ما ، پیش از اخراج در اردوگاه های پناهندگی تجاوز جنسی كرد ( كه عكس ها و مدارك بسیاری از این موارد جنایتكارانه را در اختیار داریم ، ) دوستان دیگری از ما در مرحله اخراج دست به خودكشی زدند ، و بعضی شان به ضرب گلوله پلیس آلمان جان دادند ، یا در بازداشت پلیس ، به نحو مرموزی سوختند .

1085a

دوستان ما از حق ماندن در آلمان ، جانانه دفاع كردند . با حمایت های بسیاری ، این امكان را پیدا كردند تا علیه مقامات مبارزه كنند و پیروز شوند . اما در موارد بسیاری ، این پیروزی تنها در مبارزه ای سنگین و با تصمیمی راسخ امكان پذیرشد . در جریان این مبارزات ، این فرصت دست داد تا دوستان و حامیان تازه ای پیدا كنیم و پناهجویان بیشتری را به میدان مبارزه برای حقوق اولیه انسانی شان بكشانیم . در عین حال ، برخورد با فشارهائی كه واكنش صریح به مبارزات ما بود ، به ما تجربه های بسیاری آموخت . تنبیه ها ، مصوبه ها و اخراج ها ، ابزارهای شناخته شده مسئولان آلمانی برضد پناهجویانی است كه علیه شرایط موجود مبارزه می كنند و مجبورند آن شرایط را تحمل كنند . تصمیم ما در دفاع از خویش و ایستادگی ما بر سر اصول ، به موازات تعمیق همبستگی ، به ما اطمینان داد كه می توانیم بر موانع و روش های سركوبگرانه فائق آئیم و به مطالبه خود برای عدالت و احترام گذاشتن به شان انسانی مان ، بی امان ادامه دهیم .

1088e

علیه چه می جنگیم

در نخستین فراز « قانون پناهندگی » سال 1982 ، دولت آلمان به صورت سیستماتیك و كاملا آشكار، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را كه خود از امضا كنندگان و تصویب كنندگانش بود ، نفی كرد . با اعمال سخت گیری بیشتر بر پناهجویان و اجرای قانون موسوم به ضد ترور ، حق پناهندگی رفته رفته به وسیله دولت آلمان كه سلطه ی كاپیتالیستی آن توسعه می یافت ، عملا زیر پا گذاشته شد. بنا به همان دلایلی كه چند سال پیش به متقاضیان پناهندگی می دادند ، حالا آنان را رد می كنند .

به موازات این اقدام ، دولت آلمان زمینه های حضور نظامی خود در جهان را قانونی كرد . بنابراین ، زمانی كه آلمان دوباره جنگی تجاوزكارانه را در سال 1999 با بمباران یوگسلاوی آغاز كرد ، ساختن دژ اروپا قبلا طراحی شده بود . دولت آلمان ، در اروپائیزه كردن نقض حقوق بشر علیه پناهجویان نقش اساسی را بازی كرده و بازی می كند كه هدف اصلی آن مستحكم كردن مرزهای اروپائی با توسعه ی نظامی گری پس از منسوخ كردن حقوق پناهندگی در پانزده سال پیش است كه در واقع زیر پا گذاشتن كنوانسیون ژنو است كه كشورهای مختلف آن را پذیرفته اند .

آلمان به مثابه قدرت رهبری كننده ی اروپا ، فرهنگ زندان های دیپورت ، كمپ های بسته و نظامی گری را ، نه تنها به كشورهای اروپا ، بلكه به كشورهای آفریقای شمالی و كشورهای همسایه ی اروپای شرقی صادر می كند . این فرهنگ ، به پلیس در این كشورها و بسیاری دیگر از كشورهای آفریقائی و آسیائی برای مهاركردن مردم و از بین بردن ریشه های جنبش های استقلال طلبانه آموزش می دهد . دیوان سالاری آلمان جریان گسترده ی اخراج پناهجویان از اروپا را سازمان می دهد و به اعضای جدید اتحادیه اروپا می آموزد كه چگونه مرزهای اروپا را به روی مردی كه ازجهنم كشور خویش گریخته اند ، ببندند . این دیوارها را می سازند تا ثروتی را كه در پانصد سال گذشته از مردم جهان به غارت برده اند ، حفظ كنند .

ما از كشورهائی آمده ایم كه در نتیجه امپریالیسم غربی و همكاری و هماهنگی تنگاتنگ میان دیكتاتورهای حاكم بر آن كشورها و قدرت های اروپائی ، در معیارها و ابعاد گسترده ای دچار ویرانی و تباهی و استثمار شده اند . بسیاری از ما ، تجربه های مشخص وهولناكی از این دسیسه های ضدانسانی داریم . وقتی ما پا به آلمان گذاشتیم ، دریافتیم كه نه تنها امنیت نداریم ، بلكه با نظامی روبه رو شده ایم مشابه نظامی كه چون هیولائی خون ما را در كشورهامان مكیده ، و به كشورهای ما هجوم برده تا برای مكیدن شیره ی ثروت های طبیعی ، ما را به بردگی ببرد . كاروان ، دریافت ها و باورهایش را از مجموعه ی شرایط موجود ، در دو شعار اصلی متبلور كرده است : « ما اینجائیم ، چون شما سرزمین هامان را ویران می كنید . » و « پناهندگی حق انسانی ماست ، نه یك امتیاز . » و این دو شعار را ، به مثابه بدیهی ترین واقعیت به سراسر شهرها و میدان ها برده ایم .

پس از ده سال ، مقاومت و همبستگی ادامه دارد

از همان آغاز ، سازماندهی خود به خودی پناهجویان و همبستگی با مبارزات آنان ، محور اصلی شبكه كاروان بوده است . بدون نقش رهبری پناهجویان فعال ، كاروانی كه ما می شناسیم ، قادر نبود به حیات خود ادامه دهد . در ده سال گذشته ، تجربه های ناشی از عمل به ما آموخت كه :‌ همبستگی یكی از سلاح های اصلی ماست . در نتیجه ، همواره مقدم همبستگی ها و انگیزه ها و ابتكارهای جدید را گرامی می داریم .

به این دلیل است كه برای دهمین سالگرد مقاومت و مبارزه كاروان ، به ایالت تورینگن می رویم تا از فعالان و دوستان مان در اردوگاه های مختلف پناهندگی حمایت كنیم و به آنان نشان بدهیم كه همبسته ی واقعی آنانیم . به موازات فعالیت در حمایت از پناهجویان این منطقه ، به عنوان تشكل كاروان به تبادل تجربه با پناهجویان و مهاجران و آزادیخواهان می پردازیم . ما می خواهیم خود سازماندهی پناهجویان را ارتقاء دهیم و شبكه ای گسترده تر و بزرگ تر در جهت پشتیبانی و همبستگی بسازیم تا بتوانیم با نظام غیر انسانی منزوی كردن پناهجویان و اخراج آنان مقابله كنیم . ما می خواهیم مواضع سیاسی و چشم اندازهای خود را بیان كنیم ، و می خواهیم در باره ی راه هائی كه در آینده باید برویم ، به بحث بپردازیم .

پیش از این جشن و كنگره در اكتبر ، پناهجویان تورینگن به همراه تشكل صدای پناهنده روز چهاردهم دسامبر2008 ، اجلاسی را به عنوان « ما اردوگاه های بسته ی Katzhütte را خواهیم بست .» سازمان خواهند داد . هدف پناهجویان ایجاد وحدتی قدرتمند تر و گسترش راه حل های جدال پی گیر ما برای محو اردوگاه های بسته است .

برنامه

دوم اكتبر 2008

ساعت یازده صبح – مصاحبه مطبوعاتی در وایمار در مركز جوانان و فرهنگ / Goetheplatz شماره 11 . Goetheplatz 11, Weimar

ساعت دو بعد ازظهر – بیانیه در حمایت از مبارزات پناهجویان در تورینگن : راه پیمائی به سمت مركز ضد پناهندگی وایمار / Goetheplatz

ساعت هفت شب : مراسم گشایش با نمایشگاه ، فیلم و موسیقی

سوم اكتبر 2008

ساعت ده صبح – دیدار همبستگی از اردوگاه های بسته Katzhütte و Geltberg و مركز فعالان امور پناهندگی در Apolda / تورینگن

ساعت هفت و سی دقیقه – نمایش دو فیلم

چهارم اكتبر 2008

دانشگاه فردریش شیلر شهر Jena در خیابان Carl-Zeiss شماره 3

ساعت ده صبح – صبحانه و ناهار و دیدار جمعی

ساعت دوازده ظهر – سمینار هائی در مورد اعتراض پناهجویان در تورینگن كه به ابتكار خود سازماندهی شده اند ، كارزارها ، نقش آلمان در جنگ اروپائی علیه پناهجویان ، شعار « ما اینجائیم چون شما كشورهامان را ویران می كنید ! » و پلنوم نهائی و چشم اندازها

ساعت هشت شب – (Mensa Philosophenweg, Jena) جشن سالگرد با كنسرت (Jericho Walls, Reggae, Dortmund) و سایر برنامه های فرهنگی .

برای كسب اطلاعات بیشتربه www.thecaravan.org و www.thevoiceforum.org مراجعه كنید .

برای پرسش در این مورد كه چگونه می توانید با گروه های منطقه ای كاروان یا دفتر صدای پناهنده تماس بگیرید ، به نشانی های زیر مراجعه كنید :

The VOICE Refugee Forum Jena
Schillergäßchen 5, 07745 Jena
Telefon: 017624568988
E-Mail: thevoiceforum {ät} emdash.org

برای پشتیبانی مالی حساب زیر در اختیار شماست :

The Voice e.V. Göttingen
Konto: 14 00 61
Blz: 260 500 01
Sparkasse Göttingen
Stichwort „10Jahre“

برای كسب اطلاعات به زبان فارسی به نشانی های زیر مراجعه كنید :

حزب سوسیالیست ایران / دفتر مركزی

tel.: 0049 – 171 – 83 25 563
Email : info@jonbesh-iran.com

حزب سوسیالیست ایران كه در تمام سال های مبارزاتی خود علیه ارتجاع و امپریالیزم ، از حقوق پناهجویان با همه توان خود دفاع كرده و از اعضای دهساله كاروان دفاع از حقوق پناهنده است ، از همه سازمان ها و احزاب مدافع حقوق پناهندگی و ضد ارتجاع و ضد امپریالیست ، همچنین از همه پناهجویان و اعضا و هواداران خود می خواهد تا برای تقویت كاروان ، در این جشن و كنگره شركت كنند .

Language: 
activity: 

Der Kampf von Flüchtlingen braucht Geld!

Die Karawane ist maßgeblich auf Spenden angewiesen. Unsere Organisation besteht überwiegend aus Flüchtlingen, die (wenn überhaupt) nur über sehr geringe finanzielle Mittel verfügen. Aus diesem Grunde haben wir 2008 den „Förderverein Karawane e. V.” gegründet. Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt und kann deswegen auf Wunsch Spendenquittungen ausstellen, so dass sie steuerlich absetzbar sind. Wenn bei der Überweisung die Adresse mit angegeben wird, verschicken wir die Spendenbescheinigung automatisch spätestens am Anfang des Folgejahres.

Kontakt: foerderverein(at)thecaravan.org

Unsere Bankverbindung lautet:
Förderverein Karawane e.V.
Kontonummer
: 40 30 780 800
GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ: 430 609 67

IBAN: DE28430609674030780800
BIC: GENODEM1GLS

Events

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate