You are here

جشن ده سال مقاومت و همبستگی بین المللی

download Flugblatt deutsch, flyer english, çagri türkçe, appel francais, FARSI

10-jähriges Jubiläum der Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen

English call, çagri türkçe, appel francais, Aufruf deutsch

كاروان دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران دهمین سال مقاومت خود را در كنگره ای چهار روزه جشن می گیرد .

دهمین سال كاروان سراسری برای جهانی عاری از جنگ و استثمار

دهمین سال مقاومت در برابر اخراج ، ممنوعیت سفر ، نژادپرستی و خشونت پلیس

دوم تا پنجم اكتبر 2008

كاروان سراسری دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجرین كه از ملت های مختلف تشكیل شده است ، دهمین سال مقاومت خود را از دوم تا پنجم اكتبر 2008 در شهرهای Jena و Weimar واقع در ایالت Thüringen آلمان جشن می گیرد . شعار این جشن و كنگره « ده سال مقاومت و همبستگی جهانی» است . ما از همه مردم علاقمند دعوت می كنیم تا برای ابراز حمایت از پناهجویان و نشان دادن همبستگی با اعتراض های جاری صدای پناهنده در دفاع از پناهجویان تورینگن علیه فشارهای دولتی برمبارزات پناهجویان ، و تبادل تجربه و برنامه های آینده ، به Jena بیایند .

رشد و گسترش كاروان

تاریخچه كاروان از اعتراض شش هفته ای كه در تور تابستان سال 1998 و در 44 شهر آلمان با شعار « ما حق رای نداریم ، اما صدا داریم ! » آغاز می شود . با حمایت و همراهی و همبستگی رفقا و دوستانی از قاره های مختلف ، ما درست پیش از انتخابات عمومی سال 1998 به موضوع نژاد پرستی در آلمان هجوم بردیم . با این شعار ، ما شرایط طاقت فرسای پناهجویان را با بیان صریح آن شرایط و محكوم كردن رفتار غیر انسانی در این كشور ، همچنین شرایطی كه باعث شدند ما كشورهامان را ترك كنیم ، به صدای بلند در سراسر آلمان فریاد زدیم . این تور شش هفته ای ، همچنین هماهنگی و همكاری سراسری در مبارزه علیه نژاد پرستی سازماندهی شده ی دولتی ، نظام اجتماعی نژادپرستانه و تعقیب و اخراج پناهجویان به نقاط مختلف جهان را پدید آورد . ما در مبارزات پی گیر خود ، دردها و وحشت هائی را كه سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا به رهبری آلمان برای پناهجویان ایجاد كرده است به نمایش گذاشتیم و روحیه مقاومت و همبستگی خود را علیه تهاجم های روزمره به شان انسانی ما و فرزندان و خانواده مان به مردم نشان دادیم .

از ده سال پیش كه به عنوان جریانی قدرتمند شكل گرفیتم ، مبارزه ای بی امان را در دفاع از حقوق انسانی خود به پیش بردیم . در اكسیون های اعتراضی بی شمار ، علیه تداوم ساختار استعماری و ذهنیت نژاد پرستانه ، علیه اخراج پناهجویان و قوانین ویژه نژادپرستانه ، مثل « قانون ممنوعیت دور شدن از اردوگاه های پناهندگی و اجبار در اقامت در شهرهائی كه در آن ها تقسیم شده ایم » ، اردوگاه های بسته ، توحش پلیس ، و همچنین علیه تبانی آلمانی ها با رژیم هائی كه ما از آنان گریخته ایم ، یكسره جنگیدیم . ما ، هیچگاه از محكوم كردن تقویت دیوار اروپا كه هر ساله به قیمت جان هزاران پناهجو انجامید ، باز نایستادیم . ما هرگز مردم كشورهائی را كه از آن ها گریختیم فراموش نكردیم ، و دردها و رنج ها و فقر و فلاكت آنان و ریشه های این فلاكت را از یاد نبردیم .

در این ده سال ، رفقا و دوستانی را از دست دادیم . در حالی كه پلیس به بعضی از خواهران پناهجوی ما ، پیش از اخراج در اردوگاه های پناهندگی تجاوز جنسی كرد ( كه عكس ها و مدارك بسیاری از این موارد جنایتكارانه را در اختیار داریم ، ) دوستان دیگری از ما در مرحله اخراج دست به خودكشی زدند ، و بعضی شان به ضرب گلوله پلیس آلمان جان دادند ، یا در بازداشت پلیس ، به نحو مرموزی سوختند .

1085a

دوستان ما از حق ماندن در آلمان ، جانانه دفاع كردند . با حمایت های بسیاری ، این امكان را پیدا كردند تا علیه مقامات مبارزه كنند و پیروز شوند . اما در موارد بسیاری ، این پیروزی تنها در مبارزه ای سنگین و با تصمیمی راسخ امكان پذیرشد . در جریان این مبارزات ، این فرصت دست داد تا دوستان و حامیان تازه ای پیدا كنیم و پناهجویان بیشتری را به میدان مبارزه برای حقوق اولیه انسانی شان بكشانیم . در عین حال ، برخورد با فشارهائی كه واكنش صریح به مبارزات ما بود ، به ما تجربه های بسیاری آموخت . تنبیه ها ، مصوبه ها و اخراج ها ، ابزارهای شناخته شده مسئولان آلمانی برضد پناهجویانی است كه علیه شرایط موجود مبارزه می كنند و مجبورند آن شرایط را تحمل كنند . تصمیم ما در دفاع از خویش و ایستادگی ما بر سر اصول ، به موازات تعمیق همبستگی ، به ما اطمینان داد كه می توانیم بر موانع و روش های سركوبگرانه فائق آئیم و به مطالبه خود برای عدالت و احترام گذاشتن به شان انسانی مان ، بی امان ادامه دهیم .

1088e

علیه چه می جنگیم

در نخستین فراز « قانون پناهندگی » سال 1982 ، دولت آلمان به صورت سیستماتیك و كاملا آشكار، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را كه خود از امضا كنندگان و تصویب كنندگانش بود ، نفی كرد . با اعمال سخت گیری بیشتر بر پناهجویان و اجرای قانون موسوم به ضد ترور ، حق پناهندگی رفته رفته به وسیله دولت آلمان كه سلطه ی كاپیتالیستی آن توسعه می یافت ، عملا زیر پا گذاشته شد. بنا به همان دلایلی كه چند سال پیش به متقاضیان پناهندگی می دادند ، حالا آنان را رد می كنند .

به موازات این اقدام ، دولت آلمان زمینه های حضور نظامی خود در جهان را قانونی كرد . بنابراین ، زمانی كه آلمان دوباره جنگی تجاوزكارانه را در سال 1999 با بمباران یوگسلاوی آغاز كرد ، ساختن دژ اروپا قبلا طراحی شده بود . دولت آلمان ، در اروپائیزه كردن نقض حقوق بشر علیه پناهجویان نقش اساسی را بازی كرده و بازی می كند كه هدف اصلی آن مستحكم كردن مرزهای اروپائی با توسعه ی نظامی گری پس از منسوخ كردن حقوق پناهندگی در پانزده سال پیش است كه در واقع زیر پا گذاشتن كنوانسیون ژنو است كه كشورهای مختلف آن را پذیرفته اند .

آلمان به مثابه قدرت رهبری كننده ی اروپا ، فرهنگ زندان های دیپورت ، كمپ های بسته و نظامی گری را ، نه تنها به كشورهای اروپا ، بلكه به كشورهای آفریقای شمالی و كشورهای همسایه ی اروپای شرقی صادر می كند . این فرهنگ ، به پلیس در این كشورها و بسیاری دیگر از كشورهای آفریقائی و آسیائی برای مهاركردن مردم و از بین بردن ریشه های جنبش های استقلال طلبانه آموزش می دهد . دیوان سالاری آلمان جریان گسترده ی اخراج پناهجویان از اروپا را سازمان می دهد و به اعضای جدید اتحادیه اروپا می آموزد كه چگونه مرزهای اروپا را به روی مردی كه ازجهنم كشور خویش گریخته اند ، ببندند . این دیوارها را می سازند تا ثروتی را كه در پانصد سال گذشته از مردم جهان به غارت برده اند ، حفظ كنند .

ما از كشورهائی آمده ایم كه در نتیجه امپریالیسم غربی و همكاری و هماهنگی تنگاتنگ میان دیكتاتورهای حاكم بر آن كشورها و قدرت های اروپائی ، در معیارها و ابعاد گسترده ای دچار ویرانی و تباهی و استثمار شده اند . بسیاری از ما ، تجربه های مشخص وهولناكی از این دسیسه های ضدانسانی داریم . وقتی ما پا به آلمان گذاشتیم ، دریافتیم كه نه تنها امنیت نداریم ، بلكه با نظامی روبه رو شده ایم مشابه نظامی كه چون هیولائی خون ما را در كشورهامان مكیده ، و به كشورهای ما هجوم برده تا برای مكیدن شیره ی ثروت های طبیعی ، ما را به بردگی ببرد . كاروان ، دریافت ها و باورهایش را از مجموعه ی شرایط موجود ، در دو شعار اصلی متبلور كرده است : « ما اینجائیم ، چون شما سرزمین هامان را ویران می كنید . » و « پناهندگی حق انسانی ماست ، نه یك امتیاز . » و این دو شعار را ، به مثابه بدیهی ترین واقعیت به سراسر شهرها و میدان ها برده ایم .

پس از ده سال ، مقاومت و همبستگی ادامه دارد

از همان آغاز ، سازماندهی خود به خودی پناهجویان و همبستگی با مبارزات آنان ، محور اصلی شبكه كاروان بوده است . بدون نقش رهبری پناهجویان فعال ، كاروانی كه ما می شناسیم ، قادر نبود به حیات خود ادامه دهد . در ده سال گذشته ، تجربه های ناشی از عمل به ما آموخت كه :‌ همبستگی یكی از سلاح های اصلی ماست . در نتیجه ، همواره مقدم همبستگی ها و انگیزه ها و ابتكارهای جدید را گرامی می داریم .

به این دلیل است كه برای دهمین سالگرد مقاومت و مبارزه كاروان ، به ایالت تورینگن می رویم تا از فعالان و دوستان مان در اردوگاه های مختلف پناهندگی حمایت كنیم و به آنان نشان بدهیم كه همبسته ی واقعی آنانیم . به موازات فعالیت در حمایت از پناهجویان این منطقه ، به عنوان تشكل كاروان به تبادل تجربه با پناهجویان و مهاجران و آزادیخواهان می پردازیم . ما می خواهیم خود سازماندهی پناهجویان را ارتقاء دهیم و شبكه ای گسترده تر و بزرگ تر در جهت پشتیبانی و همبستگی بسازیم تا بتوانیم با نظام غیر انسانی منزوی كردن پناهجویان و اخراج آنان مقابله كنیم . ما می خواهیم مواضع سیاسی و چشم اندازهای خود را بیان كنیم ، و می خواهیم در باره ی راه هائی كه در آینده باید برویم ، به بحث بپردازیم .

پیش از این جشن و كنگره در اكتبر ، پناهجویان تورینگن به همراه تشكل صدای پناهنده روز چهاردهم دسامبر2008 ، اجلاسی را به عنوان « ما اردوگاه های بسته ی Katzhütte را خواهیم بست .» سازمان خواهند داد . هدف پناهجویان ایجاد وحدتی قدرتمند تر و گسترش راه حل های جدال پی گیر ما برای محو اردوگاه های بسته است .

برنامه

دوم اكتبر 2008

ساعت یازده صبح – مصاحبه مطبوعاتی در وایمار در مركز جوانان و فرهنگ / Goetheplatz شماره 11 . Goetheplatz 11, Weimar

ساعت دو بعد ازظهر – بیانیه در حمایت از مبارزات پناهجویان در تورینگن : راه پیمائی به سمت مركز ضد پناهندگی وایمار / Goetheplatz

ساعت هفت شب : مراسم گشایش با نمایشگاه ، فیلم و موسیقی

سوم اكتبر 2008

ساعت ده صبح – دیدار همبستگی از اردوگاه های بسته Katzhütte و Geltberg و مركز فعالان امور پناهندگی در Apolda / تورینگن

ساعت هفت و سی دقیقه – نمایش دو فیلم

چهارم اكتبر 2008

دانشگاه فردریش شیلر شهر Jena در خیابان Carl-Zeiss شماره 3

ساعت ده صبح – صبحانه و ناهار و دیدار جمعی

ساعت دوازده ظهر – سمینار هائی در مورد اعتراض پناهجویان در تورینگن كه به ابتكار خود سازماندهی شده اند ، كارزارها ، نقش آلمان در جنگ اروپائی علیه پناهجویان ، شعار « ما اینجائیم چون شما كشورهامان را ویران می كنید ! » و پلنوم نهائی و چشم اندازها

ساعت هشت شب – (Mensa Philosophenweg, Jena) جشن سالگرد با كنسرت (Jericho Walls, Reggae, Dortmund) و سایر برنامه های فرهنگی .

برای كسب اطلاعات بیشتربه www.thecaravan.org و www.thevoiceforum.org مراجعه كنید .

برای پرسش در این مورد كه چگونه می توانید با گروه های منطقه ای كاروان یا دفتر صدای پناهنده تماس بگیرید ، به نشانی های زیر مراجعه كنید :

The VOICE Refugee Forum Jena
Schillergäßchen 5, 07745 Jena
Telefon: 017624568988
E-Mail: thevoiceforum {ät} emdash.org

برای پشتیبانی مالی حساب زیر در اختیار شماست :

The Voice e.V. Göttingen
Konto: 14 00 61
Blz: 260 500 01
Sparkasse Göttingen
Stichwort „10Jahre“

برای كسب اطلاعات به زبان فارسی به نشانی های زیر مراجعه كنید :

حزب سوسیالیست ایران / دفتر مركزی

tel.: 0049 – 171 – 83 25 563
Email : info@jonbesh-iran.com

حزب سوسیالیست ایران كه در تمام سال های مبارزاتی خود علیه ارتجاع و امپریالیزم ، از حقوق پناهجویان با همه توان خود دفاع كرده و از اعضای دهساله كاروان دفاع از حقوق پناهنده است ، از همه سازمان ها و احزاب مدافع حقوق پناهندگی و ضد ارتجاع و ضد امپریالیست ، همچنین از همه پناهجویان و اعضا و هواداران خود می خواهد تا برای تقویت كاروان ، در این جشن و كنگره شركت كنند .

Language: 
activity: