You are here

فراخوان به تظاهرات علیه بازگشت اجباری به افغانستان

Saturday, December 19, 2015 - 11:00 to 15:00

فراخوان به تظاهرات علیه بازگشت اجباری به افغانستان
حق ماندن و حق شهروندی برای همه
شنبه نوزدهم دسامبر ساعت ۱۲ ظهر در شهرگوتینگن
*ویلهلم پلاتس ،جنب کافه اینتی*

* Göttingen am Willhelmsplatz*

چهارده سال قبل امریکا و متحدانش افغانستان را مورد حمله نظامی قرار دادند که گویا برای کشور جنگزده و مصیب دیده «حقوق بشر»،«دموکراسی» و «آزادی» به ارمغان آرند۰ در این مدت زمان «دموکراسی» ، «آزادی» و غیره مورد بدترین سواستفاده،خیانت و تمسخر قرار گرفته و وضع حقوق بشر فاحشتر از هر زمان به مضحکه‌ای دردناک بدل گردیده است۰

ما در سال های اخیر شاهد چندین حمله ی انتحاری و سقوط شهرهای بزرگ و امن مانند: شهر کندوز, فاریاب, ولسوالی موسی قلعه هلمند بوده ایم که این شهرها توسط مخالفین دولت به تصرف در آمده است۰ گروهای تروریستی تنها شامل طالبان نمی شود, بلکه گروه بزرگ تر و خطرناک تری مانند گروه داعش در این اواخر به طالبان پیوستند۰ از جمله غارت و کشتارهایی که این گروهای تروریستی انجام داده اند: حمله بالای پارلمان افغانستان که در چند کیلومتری ارگ ریاست جمهوری قرار دارد, به قتل رساندن بسیاری از زنان و مردان, تجاوز به زنان و کودکان و هزاران هزار کشتاردیگر۰ ما امروز از خود میپرسیم که فرخنده و رخشانه به چه جرمی کشته شده اند ؟ چرا هفت تن از زنان و کودکان بیگناه در زابل سر بریده شده اند؟ ما میخواهیم بدانیم کشوری که نمیتواند امنترین جا یعنی پارلمان خود را اداره کند,چطور میتواند از عهده ی یک ملت بر بیاید؟

ما پناهجویان افغان راههای بسیار سخت و طولانی را پشت سر گذاشتیم۰ و به امید به آینده و به دنبال یک زندگی بهتر و آزاد به اینجا رسیده ایم ۰ اکنون دولت آلمان میخواهد ما را دوباره به کام مرگ بفرستد۰ ما مردم افغانستان که چندین دهه در جنگ به سر میبریم اینجا نیز به گونه ای دیگر در تبعیض واضح و آشکار از طرف دولت آلمان قرار میگیریم۰ و نه تنها درس خواندن یا کار کردن که حق مسلم هر انسانی هست را از ما منع میکنند و حالا تصمیم به اخراجمان از کشور را نیز دارند۰ ما بازگشت به سرزمین هایی که در آنها امنیت جانی و معیشتی مان تضمین نمیشود و بدتر از آن، این بازگشت بدون اختیار ما پناهجویان صورت می گیرد، قابل قبول نیست و برای اعتراض به آن، بار دیگر خیابان را تجربه خواهیم کرد۰

از همه بشردوستان دعوت می کنیم تا در این روز با ما همگام شوند

ما خواهان حفظ حقوق پناهجویی برای همه پناهجویان از جمله پناهجویان افعان هستیم

Local group: